Realizacje

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie zespołu 300 D&C dały podstawy do wsparcia i doradztwa świadczonych przez firmę dla największych odbiorców usług informatycznych w kraju. Odbiorcami tych usług są między innymi:

  • instytucje administracji publicznej, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, dla których zrealizowane zostały usługi doradcze związane z definiowaniem standardów w prowadzonych i przygotowywanych przez te instytucje dużych projektach informatycznych oraz usługi związane z inwentaryzacją zasobów informatycznych tych instytucji,
  • firmy komercyjne takie jak Hewlett Packard Polska, Asseco Poland S.A., Telekomunikacja Polska S.A., dla których firma realizowała usługi szkoleniowe i doradcze.

Oprócz usług doradczych i szkoleniowych uczestniczymy w realizacji projektów informatycznych jako wykonawcy. Pozwala to weryfikować i uaktualniać naszą wiedzę inżynierską i menedżerską oraz uniknąć syndromu „konsultanta”, który sam nie uczestniczy w pracach realizacyjnych. I tak:

  • firma uczestniczyła w projektach jako podwykonawca:
    • Sygnity S.A. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
    • INTERGRAPH Polska dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  • firma samodzielnie zrealizowała kilka projektów i rozwiązań, które są obecnie użytkowane przez klientów, np. wielojęzyczny portal Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla Ministerstwa Gospodarki (również w wersji chińskojęzycznej), portal korporacyjny (baza wiedzy) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, czy duże portale informacyjne: http://www.wpolityce.pl, http://www.wgospodarce.pl