Standardy modelowania

300 D&C udostępnia swój Standard Modelowania na licencji CC BY-SA.

Realizacja projektów na zamówienie

Dostarczamy produkty zgodne z potrzebami Klienta, realizujemy je z wykorzystaniem światowych standardów, z zachowaniem należytej jakości oraz efektywności w zakresie czasu i budżetu.

Kluczowe role w projektach

Udział naszego specjalisty w projekcie to nie tylko realizacja zadań projektowych lecz także wnoszenie do zespołu naszego know-how w zakresie analizy biznesowej, analizy systemowej oraz zarządzania projektami i zespołami.

Wdrożenia procesów, standardów i narzędzi

Jedną z myśli przewodnich naszego zespołu jest ciągła optymalizacja procesu wytwórczego oprogramowania celem maksymalizacji jakości oraz efektywności tego procesu. Dzielimy się tą wiedzą wdrażając nowe rozwiązania i ulepszając już istniejące.

Szacowanie pracochłonności wytwarzania oprogramowania

Przede wszystkim wymiarowanie projektów informatycznych, ale również optymalizacja kosztów i efektywności zewnętrznych usług informatycznych oraz poprawa efektywności produkcji oprogramowania.

Opracowywanie dokumentacji przetargowej

Wspieramy naszych Klientów przy opracowywaniu założeń do planowanych projektów informatycznych

Szkolenia i warsztaty

Budowanie kompetencji zespołu to jeden z kluczowych czynników sukcesu w każdym projekcie

Audyty informatyczne

Precyzyjna identyfikacja problemów i opracowanie rekomendacji dalszych działań.

Standardy modelowania

W oparciu o nasze doświadczenie z realizacji projektów po stronie wykonawczej jak i wsparcia projektów po stronie zamawiającej staramy się tworzyć i rozwijać standardy realizacji projektów optymalne dla wszystkich interesariuszy oraz oparte o uznane branżowe rozwiązania. Przez optymalność standardu rozumiemy tu taki dobór środków wyrazu by jeden artefakt projektowy zawierał zintegrowane informacje użyteczne dla całego zespołu projektowego – użytkownika, kierownika, analityka, programisty czy testera. Standardy te z założenia są implementowane w narzędziach typu CASE gdzie odpowiednie narzędzia i raporty pozwalają dobierać zakres raportowanej informacji o artefakcie właściwy dla odpowiedniej roli projektowej w danym momencie.

Nasz Standard Modelowania obejmuje w aktualnej wersji analizę systemową z uwzględnieniem wymiarowania metodą COSMIC. Standard ten jest przez naszą Spółkę udostępniony na zasadach licencji Creative Commons w wersji CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl)

Wersja Standardu Modelowania do pobrania:

Niezależnie od Standardu Modelowania oferujemy warsztaty i doradztwo z zakresu jego stosowania oraz jego implementację w narzędziu Enterprise Architect w postaci profili MDG oraz rozszerzeń automatyzujących kontrolę modelu, tworzenie dokumentacji (w tym dokumentacji dostosowanej do potrzeb danego projektu) oraz automatyzację wymiarowania COSMIC.