Standardy modelowania

300 D&C udostępnia swój Standard Modelowania na licencji CC BY-SA.

Realizacja projektów na zamówienie

Dostarczamy produkty zgodne z potrzebami Klienta, realizujemy je z wykorzystaniem światowych standardów, z zachowaniem należytej jakości oraz efektywności w zakresie czasu i budżetu.

Kluczowe role w projektach

Udział naszego specjalisty w projekcie to nie tylko realizacja zadań projektowych lecz także wnoszenie do zespołu naszego know-how w zakresie analizy biznesowej, analizy systemowej oraz zarządzania projektami i zespołami.

Wdrożenia procesów, standardów i narzędzi

Jedną z myśli przewodnich naszego zespołu jest ciągła optymalizacja procesu wytwórczego oprogramowania celem maksymalizacji jakości oraz efektywności tego procesu. Dzielimy się tą wiedzą wdrażając nowe rozwiązania i ulepszając już istniejące.

Szacowanie pracochłonności wytwarzania oprogramowania

Przede wszystkim wymiarowanie projektów informatycznych, ale również optymalizacja kosztów i efektywności zewnętrznych usług informatycznych oraz poprawa efektywności produkcji oprogramowania.

Opracowywanie dokumentacji przetargowej

Wspieramy naszych Klientów przy opracowywaniu założeń do planowanych projektów informatycznych

Szkolenia i warsztaty

Budowanie kompetencji zespołu to jeden z kluczowych czynników sukcesu w każdym projekcie

Audyty informatyczne

Precyzyjna identyfikacja problemów i opracowanie rekomendacji dalszych działań.

Opracowywanie dokumentacji przetargowej

Wspieramy naszych Klientów przy opracowywaniu założeń do planowanych projektów informatycznych. Wsparcie to dotyczy:

  • definiowania przedmiotu projektu (specyfikacji technicznej zamówienia) z określeniem zakresu funkcjonalnego planowanego projektu w oparciu o dostępne u klienta dane źródłowe: akty prawne, specyfikacje projektowe, dokumentacje projektowe istniejących rozwiązań,
  • wstępnego oszacowania rozmiaru projektu certyfikowanymi metodami punktów funkcyjnych,
  • definiowania procesów i standardów, zgodnie z którymi powinien być realizowany projekt, opartych na najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania projektami (standardy PRINCE II, PMI, techniki agile, definiowanie standardów dokumentacji projektowej i innych artefaktów projektowych),
  • wskazania najoptymalniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku, które mogą być wykorzystane w danym projekcie,
  • określenia wymogów formalnych i prawnych, które powinni spełniać potencjalni oferenci.

W zależności od wielkości i specyfiki planowanego projektu oraz od zapotrzebowania klienta nasze wsparcie może dotyczyć wszystkich, lub tylko wybranych elementów wymienionych powyżej.