Standardy modelowania

300 D&C udostępnia swój Standard Modelowania na licencji CC BY-SA.

Realizacja projektów na zamówienie

Dostarczamy produkty zgodne z potrzebami Klienta, realizujemy je z wykorzystaniem światowych standardów, z zachowaniem należytej jakości oraz efektywności w zakresie czasu i budżetu.

Kluczowe role w projektach

Udział naszego specjalisty w projekcie to nie tylko realizacja zadań projektowych lecz także wnoszenie do zespołu naszego know-how w zakresie analizy biznesowej, analizy systemowej oraz zarządzania projektami i zespołami.

Wdrożenia procesów, standardów i narzędzi

Jedną z myśli przewodnich naszego zespołu jest ciągła optymalizacja procesu wytwórczego oprogramowania celem maksymalizacji jakości oraz efektywności tego procesu. Dzielimy się tą wiedzą wdrażając nowe rozwiązania i ulepszając już istniejące.

Szacowanie pracochłonności wytwarzania oprogramowania

Przede wszystkim wymiarowanie projektów informatycznych, ale również optymalizacja kosztów i efektywności zewnętrznych usług informatycznych oraz poprawa efektywności produkcji oprogramowania.

Opracowywanie dokumentacji przetargowej

Wspieramy naszych Klientów przy opracowywaniu założeń do planowanych projektów informatycznych

Szkolenia i warsztaty

Budowanie kompetencji zespołu to jeden z kluczowych czynników sukcesu w każdym projekcie

Audyty informatyczne

Precyzyjna identyfikacja problemów i opracowanie rekomendacji dalszych działań.

Audyty informatyczne

Kierownictwo organizacji często otrzymuje informacje będące symptomami problemów związanych z ogólnie pojętym IT: przestój, utrata danych, niepoprawne dane, pracochłonny proces, niespełnione oczekiwania biznesu.

Nie ma jednak wystarczających informacji by podjąć właściwe działania, aby problemy te rozwiązać, bądź zapobiec im w przyszłości.

W takich przypadkach oferujemy usługę audytu.

Podstawowym celem usługi jest precyzyjna identyfikacja problemów związanych z funkcjonowaniem IT w organizacji i przedstawienie rekomendacji dalszych działań.

Zakres czynności i analiz dokonywanych podczas audytu zależy od tego, jakim celom ma służyć i jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta.

Produktem audytu jest raport z audytu zawierający między innymi:

  • założenia przeprowadzanego audytu,
  • zakres przeprowadzonych czynności sprawdzających i pozyskanych w wyniku audytu informacji,
  • podsumowanie uzyskanych wyników,
  • wnioski, ze szczególnym uwzględnieniem zakładanych celów audytu,
  • rekomendacje dotyczące dalszych działań płynące z wniosków.

Raport z audytu omawiany jest na specjalnie zaplanowanej prezentacji.

Czas realizacji usługi audytu w dużej mierze zależy od jego zakresu i wielkości organizacji, w której jest przeprowadzany.

Przykładowe cele audytu informatycznego:

  • ocena funkcjonujących procesów biznesowych w stosunku do potrzeb organizacji,
  • ocena poziomu wsparcia procesów biznesowych przez stosowane w organizacji narzędzia informatyczne,
  • porównanie stosowanych w organizacji rozwiązań informatycznych względem tego co oferuje rynek,
  • ocena systemu zapewnienia jakości oprogramowania,
  • badanie kompetencji zespołu zajmującego się informatyką w organizacji.